Ciąża i poród

Wirus cytomegalii

Wirus cytomegalii Zarówno pierwotne, jak i wtórne zakażenia wirusem cytomegalii (CMV) u osoby z prawidłowym układem immunologicznym są bezobjawowe. Czasami infekcje pierwotne mogą rozwinąć się

Wirus cytomegalii

Zarówno pierwotne, jak i wtórne zakażenia wirusem cytomegalii (CMV) u osoby z prawidłowym układem immunologicznym są bezobjawowe. Czasami infekcje pierwotne mogą rozwinąć się do postaci mononukleozy zakaźnej.

Pasaż wirusa CMV poprzez łożysko może wystąpić zarówno w przypadku infekcji pierwotnej, jak i wtórnej, powodując infekcję wrodzoną u płodu. Odsetki infekcji wrodzonych w przypadku pierwotnej infekcji u matki wynoszą od 30 do 40%.

Wrodzona infekcja CMV jest najpowszechniejszą infekcją wrodzoną w Zjednoczonym Królestwie. Częstość jej występowania to około 1 na 300 ciąż. Rozpoznanie jest stawiane na podstawie wykrycia IgM anty-CMY we krwi pępowinowej, poprzez izolację wirusa z gardła noworodka, lub w próbce moczu w pierwszych trzech tygodniach życia.

Wśród dzieci z wrodzoną infekcją CMV:

5-10% rodzi się z pełnoobjawową infekcją 5-10% rodzi się z pełnoobjawową infekcją noworodków ciężko uszkodzonych wirusem CMV rocznie u 5-10% nie stwierdza się nieprawidłowośko uszkodzonych wirusem CMV później ujawniają się uszkodzenia, takie jak defekty słuchu ( jedno- i obustronne), upośledzony rozwój intelektualny i motoryczny. 80-90% nie wykazuje nieprawidłowości przy urodzeniu. Rozwijają się prawidłowo.

Postępowanie w celu zapobieżenia wrodzonej infekcji CMV nie zostało jednoznacznie ustalone. Ze względu na bezobjawową naturę infekcji CMV, wrażliwość na nią, jej rozpoznanie, choroba ta powinna być objęta serologicznymi badaniami skriningowymi. Obecnie w Zjednoczonym Królestwie nie są zalecane badania przesiewowe wszystkich kobiet przed porodem w kierunku infekcji CMV, ponieważ:

ciężkie postacie choroby mogą zaistnieć zarówno u dzieci matek seropozytywnych, jak i seronegatywnych (np. mogą powstać wskutek infekcji pierwotnej lub wtórnej), mogą powstać na każdym etapie rozwoju ciąży.

uniknięcie źródeł zakażenia wirusem CMV nie jest w praktyce wykonalne, gdyż drogi jego przenoszenia są bardzo zróżnicowane – od stosunków seksualnych, poprzez bliski kontakt z małymi dziećmi, które wydalają wirusa ze śliną, moczem i kałem.

W USA Postępuje się zupełnie inaczej. Tam panuje przekonanie, że poważne infekcje wrodzone mogą powstać wyłącznie wskutek pierwotnej infekcji u matki. Prenatalny skrining w kierunku wykrycia seronegatywnych kobiet może dawać pewne korzyści, gdyż takim kobietom można doradzić, jak zmniejszyć ryzyko infekcji pierwotnej. Nie jest jasne, dlaczego duże badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i w Zjednoczonym Królestwie spowodowały tak różne wnioski dotyczące wpływu infekcji pierwotnej i wtórnej u matki na ciężką postać choroby wrodzonej u noworodka. Rzeczywiście skuteczne postępowanie można wdrożyć w chwili wynalezienia szczepionki przeciwko CMV. Jednakże, mimo intensywnych wysiłków, do chwili obecnej takiej szczepionki nie udało się stworzyć

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy