Ciąża i poród Wiadomości branżowe

Probiotyki doustne? najlepsza ochrona w ci??y

Probiotyki doustne? najlepsza ochrona w ci??y
Ci??a to wiele zmian w organizmie kobiety, równie? w jej gospodarce hormonalnej. Te zmiany wraz z obni?on? odporno?ci? cz?sto sprawiaj?, ?e w?a?ciwy odczyn pH w pochwie mo?e zmieni? si? na niekorzy??.Zaburzenie intymnej flory bakteryjnej jest

Ci??a to wiele zmian w organizmie kobiety, równie? w jej gospodarce hormonalnej. Te zmiany wraz z obni?on? odporno?ci? cz?sto sprawiaj?, ?e w?a?ciwy odczyn pH w pochwie mo?e zmieni? si? na niekorzy??.

Zaburzenie intymnej flory bakteryjnej jest uci??liwe dla kobiety w ci??y. To stan szczególnej troski i dba?o?ci o swoje zdrowie i zdrowie rozwijaj?cego si? dziecka. Dlatego w ci??y wskazane jest uzupe?nianie intymnej flory bakteryjnej bakteriami probiotycznymi.

Probiotyki ginekologiczne w ci??y
Z pomoc? przychodz? probiotyki ginekologiczne. – „W przywróceniu naturalnej równowagi w biocenozie pochwy istotn? rol? odgrywaj? probiotyki. To ?ywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej ilo?ci wywieraj? korzystny wp?yw na zdrowie gospodarza. Prawid?owa flora bakteryjna pochwy sk?ada si? g?ównie z tlenowych i beztlenowych Gram-dodatnich pa?eczek kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus. ” – twierdzi dr n. med. Agnieszka Ma?dziarz, ginekolog.

– „Trivagin to bezpieczny probiotyk ginekologiczny polecany dla ci??arnych. Odznacza si? najwy?szym indeks zgodno?ci z flor? pochwy  polskich pacjentek. Wed?ug ekspertów z Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, to w?a?nie gwarantuje skuteczno??.” – dodaje Agata Chodakowska, Product Manager.

Doustna forma zapewnia d?ugotrwa?e dzia?anie i na?laduje naturaln? drog? kolonizacji pochwy od strony przewodu pokarmowego. Co wa?ne jest wygodniejsza w stosowaniu, a wi?c poprawia komfort ?ycia przysz?ej mamy.

Suplement diety Trivagin dost?pny jest w opakowaniach 10 oraz 20 kapsu?ek. Do nabycia w aptekach oraz Internecie np. w drogeriazdrowie.pl

Wi?cej na polkaintymnie.pl

*** 

Verco Sp. z o.o. to nowoczesna i dynamicznie rozwijaj?ca si? firma na rynku farmaceutycznym i FMCG. Jej dzia?ania skierowane s? do dzieci i ich rodziców oraz do kobiet w ci??y. W ofercie firmy znajduj? si? wysokiej jako?ci produkty ?ywieniowe dla niemowl?t i ma?ych dzieci – mleka modyfikowane i kaszki HUMANA, herbatki oraz woda dla niemowl?t HUMANA, a tak?e produkty z rynku farmaceutycznego: nowoczesne suplementy diety dla kobiet w ci??y i mam karmi?cych piersi? – PregnaPLUS i Pregna 250 DHA, suplement diety skutecznie wspomagaj?cy prawid?owe funkcjonowanie dróg moczowych – Femisept URO oraz probiotyk nowej generacji – Trivagin. W ofercie firmy znajduje si? równie? gama produktów MOSBITO – przeciw komarom i kleszczom. Nowo?ci? w ofercie s? plastry na blizny SUTRICON oraz linia produktów SHOU.

Wi?cej informacji w serwisach: www.verco.com.pl www.humana.pl  www.kidy.pl  www.bezpiecznywozek.pl www.polkaintymnie.pl www.shou.com.pl  www.drogeriazdrowie.pl   www.mosbito.pl

A to już wiesz?  Przegląd szczoteczek do zębów dla dzieci ? nowości, plusy, minusy

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy