Wiadomości branżowe

Porozumienie PFON i Banków Spółdzielczych z Grupy BPS – współpraca na rzecz samodzielności i godności osób niepełnosprawnych w warunkach gospodarki rynkowej

Warszawa, 7 listopada br., godz. 10:00 -- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych podpisały list intencyjny o współpracy. Będzie ona dotyczyć wypracowania systemowych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia finansowego osób niepełnosprawnych. Porozumienie obejmuje organizowanie finansowania dla realizacji programów społecznych, gromadzenie środków

Teaser

Warszawa, 7 listopada br., godz. 10:00 — Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych podpisały list intencyjny o współpracy. Będzie ona dotyczyć wypracowania systemowych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia finansowego osób niepełnosprawnych. Porozumienie obejmuje organizowanie finansowania dla realizacji programów społecznych, gromadzenie środków finansowych i innych aktywów do zabezpieczenia osób z niepełnosprawnością oraz powoływanie podmiotów ekonomii społecznej. Obie instytucje chcą w ten sposób wzmacniać wrażliwość społeczną na potrzeby osób niepełnosprawnych, a także zapewnić zabezpieczenie ich bytu w sytuacji pozostania bez opiekunów.

– Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, to ok. 8 mln ludzi w Polsce. Wciąż potrzebujemy edukacji ekonomicznej i finansowej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Choć wiele już zostało zrobione, to jeszcze wciąż więcej mamy do wykonania. Nasi podopieczni stają się ofiarami komunikatów promocyjnych instytucji finansowych. Nie zdają sobie często sprawy z własnych ograniczeń do zaciągania zobowiązań. Z drugiej strony osoby zdrowe psychicznie, a niesprawnie fizycznie, mają utrudniony dostęp i komunikację z instytucjami finansowymi. Potrzebujemy systemowych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia przyszłości osób unieruchomionych, niewidomych, niesłyszących, inwalidów i psychicznie upośledzonych. Często dysponują oni majątkami, które są im odbierane przez ludzi sprawnych. Dlatego chcemy pracować w tej sprawie z polską instytucją finansową o dobrej reputacji. Banki spółdzielcze mają renomę wrażliwych społecznie i przyjaznych dla swoich klientów. Dlatego zdecydowaliśmy się na tego właśnie partnera.- powiedziała Anna Machalica-Pułtorak, Przewodnicząca Zarządu PFON.

PFON reprezentując osoby niepełnosprawne, pracuje nad zmianą postaw społecznych wobec tej grupy oraz wpływa na politykę państwa i rozwiązania prawne decydujące o jakości życia osób niepełnosprawnych. Banki spółdzielcze wspierają i silnie angażują się w życie lokalnych środowisk, w których działają. Są blisko ludzi, powstały najpierw z potrzeby serc, a dopiero w drugiej kolejności w wyniku potrzeb ekonomicznych. Banki spółdzielcze i PFON, realizując równolegle misję ekonomii społecznej, są naturalnymi partnerami do współpracy.

A to już wiesz?  Wyjeżdżającemu dziecku daj kartę przedpłaconą

– Nasze wspólne działania mają pozwolić osobom niepełnosprawnym funkcjonować w gospodarce rynkowej możliwie samodzielnie i godnie. Wspieranie przez nas podmiotów ekonomii społecznej przyczynia się do rozwoju gospodarczego regionów, w których działają banki spółdzielcze. Zależy nam na tym. Polskie banki spółdzielcze są mocno osadzone w środowiskach lokalnych i są otwarte na potrzeby innych. Mając taki atut, wierzę w dobre efekty współpracy. ? podsumował Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku BPS.

Podpisany dziś przez strony list intencyjny wpisuje się w wypełnianie postanowień i idei zawartych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, przyjętej przez ONZ w 2006 r. i ratyfikowanej przez Polskę w 2012 r., m.in. dzięki staraniom PFON. Konwencja podkreśla znaczenie samodzielności i godności osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

 

***

O Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych

Jest stowarzyszeniem istniejącym od 2003 r., należącym do grupy organizacji non-profit, zrzeszającą stowarzyszenia i związki stowarzyszeń osób niepełnosprawnych w Polsce. W 2004 r. Rada Generalna EDF przyjęła Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych na pełnego członka European Disability Forum (Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych) Misją Forum jest jednoczenie sił społecznych i instytucjonalnych dla tworzenia warunków wyrównywania szans, równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz walki z wszelkimi przejawami dyskryminacji osób niepełnosprawnych, aby mogły żyć godnie i w pełni korzystać z praw człowieka. Celami Forum są: tworzenie płaszczyzny współpracy i jednolitej reprezentacji stowarzyszeń osób niepełnosprawnych oraz rodzin osób niepełnosprawnych, gdy rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia samo-reprezentację, wpływanie na politykę społeczną państwa oraz rozwiązania prawne decydujące o jakości życia osób niepełnosprawnych w wymiarze osobowym, społecznym i ekonomicznym oraz o ich równym traktowaniu, a także o wspieraniu ich rodzin, zmienianie postaw społecznych wobec ludzi z niepełnosprawnościami ? z opiekuńczych o nastawieniu wyłącznie charytatywnym na uznające godność i wartość osoby niepełnosprawnej, jej pozytywny potencjał oraz prawa równe dla wszystkich, umacnianie organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz partnerska współpraca tych organizacji i ich związków z władzą ustawodawczą i wykonawczą szczebla rządowego i samorządowego, współpraca z organizacjami pozarządowymi zagranicznymi i międzynarodowymi. Więcej na www.pfon.org

A to już wiesz?  Wolontariat dla Seniora

 

Bankowość spółdzielcza – historia bankowości spółdzielczej w Polsce sięga ponad 150 lat. Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa powstała, aby na zasadach samopomocy zintegrować wysiłki w walce z lichwą oraz utrzymać polski stan posiadania rodzimego kapitału. Ta misja jest poniekąd aktualna do dziś. Członkostwo w banku spółdzielczym zobowiązuje do współuczestniczenia w zarządzaniu i ponoszeniu odpowiedzialności za funkcjonowanie banku. Żelazne zasady bankowości spółdzielczej, to: solidarność (pomoc społecznościom lokalnym), regionalizacja (lokalne działanie), subsydiarność (wzajemne uzupełnianie potrzeb banków).

Więcej na: www.grupabps.pl, www.bankbps.pl

 

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS. Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. to największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce. Tworzy je 365 banków spółdzielczych. To jest około 64% wszystkich banków spółdzielczych działających w kraju. Banki spółdzielcze obsługują klientów indywidualnych, mają bliskie relacje z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Więcej na: www.bankbps.pl

 

 

Źródło Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy