Wirusy Herpes simplex

Wirusy Herpes simplex

Obawy związane z infekcjami wirusami rodzaju Herpes simplex (HSV) w trakcie ciąży są spowodowane niebezpieczeństwem rozprzestrzenienia się tej infekcji u noworodka, co może prowadzić do zakażenia noworodka.

Infekcja może się rozprzestrzenić w trakcie przechodzenia noworodka przez zainfekowany kanał rodny, chociaż jest również możliwe zakażenie po urodzeniu. Występuje ona w 5-10% przypadków poprzez kontakt inny niż z matką, na przykład z krewnym lub kimś z personelu medycznego mającym kliniczne objawy opryszczki.

Ze względu na niedojrzałość immunologiczną noworodki nie są w stanie kontrolować rozprzestrzeniania się infekcji HSV. Częste i zagrażające życiu jest zajęcie infekcją organów wewnętrznych. Wiele z tych dzieci, które przeżyją infekcje w okresie noworodkowym, cierpi następnie z powodu ich trwałych następstw.

Nawet użycie skutecznych środków przeciwwirusowych, takich jak acyklowir, nie prowadzi do znaczącego zmniejszenia chorobowości i śmiertelności wśród noworodków. Być może jest to spowodowane problemami z rozpoznaniem i tym samym wdrożeniem odpowiedniego leczenia.

Cesarskie cięcie wykonuje się u tych kobiet z nawracającymi infekcjami typu Herpes genitalis, które mają ostre kliniczne objawy choroby w trakcie porodu i u których pęknięcie błon płodowych wystąpiło na więcej niż 6 godzin przed porodem.

Authors

Related posts

Top