Bakteriuria bezobjawowa

Bakteriuria bezobjawowa

U 6-7% pacjentek zgłaszających się na planowe wizyty występują bezobjawowe zmiany w moczu, wskazujące na proces zapalny. U pacjentek tych ryzyko rozwoju odmiedniczkowego zapalenia nerek w ciąży jest większe. Badanie wszystkich kobiet w czasie planowych wizyt pozwala na wyodrębnienie grupy wysokiego ryzyka. U 10% pacjentek z bezobjawową bakteriurią w urografii występuje nieprawidłowy obraz dróg moczowych.

Authors

Related posts

Top