Choroby

?(?????)? Bakteryjne zapalenie opon mózgowych, jak sobie radzić z wrogiem: meningokoki, pneumokoki i Haemophilus influenzae typu B (HiB).

24 kwietnia, obchodzony będzie Światowy Dzień Zapalenia Mózgu i Opon Mózgowo-rdzeniowych (World Meningitis Day). Jest on organizowany przez Confederation of Meningitis Organisations (CoMO), międzynarodową organizację

24 kwietnia, obchodzony będzie Światowy Dzień Zapalenia Mózgu i Opon Mózgowo-rdzeniowych (World Meningitis Day). Jest on organizowany przez Confederation of Meningitis Organisations (CoMO), międzynarodową organizację zrzeszającą zarówno naukowców jak również pacjentów. Została powołana, aby podnosić świadomość dotyczącą problemu zachorowalności na zapalenia opon mózgowych, zwłaszcza tych wywoływanych przez groźne bakterie takie jak: meningokoki, pneumokoki oraz HiB. ?(?????)?

Każdego roku, ponad 1 mln ludzi zapada na bakteryjne zapalenie opon mózgowych. Trzy główne przyczyny bakteryjnego zapalenia opon mózgowych są powszechnie znane, to meningokoki, pneumokoki i Haemophilus influenzae typu B (HiB).

Zapalenie opon mózgowych to zapalenie błon pokrywających mózg i rdzeń kręgowy. Meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych to choroba ośrodkowego układu nerwowego wywoływana przez groźne bakterie ? meningokoki. Neisseria meningitidis to grupa bakterii, które mogą wywoływać meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz posocznicę (sepsę) poważnie zagrażające życiu. Przebieg choroby jest nieprzewidywalny i trudno jest ją rozpoznać we wczesnym stadium (objawy często są mylone z grypą). Dlatego tak ważna jest szybka diagnoza i podjęcie odpowiedniego leczenia.

Chorobom tym można zapobiegać dzięki dostępnej profilaktyce. Właśnie na polski rynek wchodzi nowa skoniugowana szczepionka Nimenrix? przeciwko meningokokom z grup A, C, W-135 oraz Y. W załączeniu przesyłamy informację prasową na temat globalnej skali problemu zakażeń meningokokowych oraz nowej szczepionki, która jest już dostępna w Polsce.

meningokoki

Szczepionka meningokokowa Nimenrix? (pierwsza zarejestrowana
w Europie szczepionka skoniugowana przeciwko meningokokom
z grup A, C, W-135 oraz Y dla osób powyżej 12 miesiąca życia)
jest już dostępna w Polsce
Szczepionka Nimenrix? pomaga chronić przed czterema serogrupami meningokoków
? Neisseria meningitidis (A, C, W-135 oraz Y), które powodują zapalenie opon mózgowo rdzeniowych i posocznicę.1,2

Nimenrix?, skoniugowana szczepionka przeciwko meningokokom, która pomaga chronić przed inwazyjną chorobą meningokokową wywoływaną przez bakterie Neisseria meningitidis (z grup A, C, W-135 oraz Y), jest już dostępna w Polsce. Jest to pierwsza skoniugowana szczepionka przeciwko tym grupom meningokoków, jaka została zarejestrowana w Europie do stosowania u osób
od ukończonego pierwszego roku życia. Szczepionkę Nimenrix? podaje się w jednej dawce; można również stosować ją u osób, które wcześniej otrzymały już szczepionki polisacharydowe przeciwko meningokokom.1

A to już wiesz?  73% dzieci ze szkół podstawowych jest dotkniętych próchnicą

?Choroba meningokokowa może wystąpić u każdego, lecz najczęściej rozpoznaje się ją u niemowląt i małych dzieci (do 24 miesiąca życia), u młodzieży i u młodych osób dorosłych. Rejestracja szczepionki Nimenrix? oznacza dostępność nowej opcji profilaktyki inwazyjnej choroby meningokokowej dla małych dzieci, ponieważ jest to pierwsza skoniugowana szczepionka przeciwko meningokokom w Europie, która chroni nie tylko przed zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych typu C w tej populacji podwyższonego ryzyka.? ? informuje dr n. med. Ryszard Konior, z oddziału neuroinfekcji i neurologii dziecięcej z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Szczepionka Nimenrix? chroni przed czterema z sześciu grup, które wywołują większość przypadków choroby meningokokowej na świecie.1,3 ?Choroba meningokokowa może stanowić zagrożenie dla życia, a profilaktyka ma kluczowe znaczenie, ponieważ choroba może szybko się rozwinąć i doprowadzić do zgonu w ciągu 24 godzin.? ? podkreśla dr Ryszard Konior.

Profil immunogenności i bezpieczeństwa szczepionki Nimenrix? oceniano w badaniach klinicznych u ponad 8000 osób w wieku od pierwszego roku życia do 55 lat (włącznie). Program badań klinicznych szczepionki Nimenrix? obejmował 17 badań klinicznych przeprowadzonych w 17 krajach.1
W badaniach klinicznych szczepionka Nimenrix? była na ogół dobrze tolerowana, a najczęściej obserwowanymi związanymi z leczeniem działaniami niepożądanymi były: utrata apetytu, drażliwość, senność, bóle głowy, dolegliwości żołądkowo-jelitowe (w tym biegunka, wymioty i nudności), gorączka, obrzęk, ból i zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, uczucie zmęczenia oraz krwiak w miejscu wstrzyknięcia (ograniczony obszar gromadzenia się krwi w tkankach).1

Uwagi:

Informacje o Neisseria meningitidis
Choroba meningokokowa, która obejmuje zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, czyli zakażenie ośrodkowego układu nerwowego oraz sepsę meningokokową, a także inne postacie włącznie z plamicą pioronującą, może mieć bardzo poważny przebieg i wymaga szybkiej diagnostyki i leczenia, aby zapobiec potencjalnym trwałym powikłaniom, takim jak uszkodzenie mózgu, utrata słuchu lub trudności w uczeniu się, a nawet doprowadzić w 10 % przypadków do zgonu.4 Najczęstszymi czynnikami wywołującymi bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych są bakterie Haemophilus influenzae typu b, Streptococcus pneumoniae i Neisseria meningitidis.5 Zidentyfikowano dwanaście grup serologicznych Neisseria meningitidis, z których sześć (A, B, C, W135, X i Y) jest odpowiedzialnych za większość przypadków zachorowań na całym świecie.3 Epidemiologia choroby meningokokowej jest dynamiczna i nieprzewidywalna.6 Choroba może występować w formie sporadycznych przypadków, lokalnych ognisk zachorowań lub epidemii.7 Nawet w sytuacjach dobrego dostępu do opieki medycznej ogólna śmiertelność wynosi 5-10%.6,8

A to już wiesz?  Dyspareunia ? objawy i leczenie

Choroba meningokokowa stanowi największe zagrożenie dla niemowląt i małych dzieci w okresie pierwszych czterech lat życia, a drugi szczyt zachorowań obserwuje się wśród młodzieży. Zwiększone ryzyko zachorowania może występować w sytuacjach takich jak podróż do obszarów o wysokim poziomie endemicznych zachorowań na chorobę meningokokową (na przykład afrykański pas występowania zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych) lub przebywanie w dużym skupisku ludzi (np. podczas pielgrzymki do Mekki).2,8

Informacje o szczepionce Nimenrix?
Szczepionka Nimenrix? jest wprowadzana na rynek w związku z jej dopuszczeniem do obrotu w dniu 26.04.2012 przez Komisję Europejską do czynnej immunizacji osób w wieku od pierwszego roku życia przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej wywołanej przez Neisseria meningitidis z grup A, C, W-135 oraz Y.1
Charakterystykę produktu leczniczego dla szczepionki Nimenrix? można znaleźć w Internecie pod adresem: www.gsk.com.pl
Nimenrix jest znakiem handlowym grupy firm GlaxoSmithKline.
GlaxoSmithKline ? jedna z wiodących firm branży farmaceutycznej i opieki zdrowotnej na świecie ? prowadzi badania mające na celu poprawę jakości życia ludzkiego, pozwalając ludziom robić więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy odwiedzić stronę internetową www.gsk.com.

GlaxoSmithKline Biologicals (GSK Biologicals), dział szczepionek w firmie GlaxoSmithKline, to jeden z wiodących producentów szczepionek na świecie i lider innowacji. Firma prowadzi prace badawcze nad szczepionkami, zajmuje się ich opracowywaniem i produkcją, mając obecnie ponad 30 zarejestrowanych na rynku szczepionek i ponad 20 w trakcie opracowywania ? zarówno na polu profilaktyki, jak i terapii. Główna siedziba firmy GSK Biologicals znajduje się w Belgii, lecz firma ta posiada 14 ośrodków produkcyjnych zlokalizowanych strategicznie na całym świecie. W 2010 r., firma GSK Biologicals dostarczyła 1,43 miliarda dawek szczepionek do 179 krajów, zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się.
Dysponując utalentowanym i zaangażowanym zespołem pracowników, firma GSK Biologicals wykorzystuje ich doświadczenia do opracowywania innowacyjnych szczepionek, które przyczyniają się do poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi wszystkich pokoleń na całym świecie.

A to już wiesz?  WZW typu A i WZW typu B

Piśmiennictwo
1. Nimenrix?. Charakterystyka produktu leczniczego. Kwiecień 2012 r.
2. Światowa Organizacja Zdrowia. Meningococcal vaccines: WHO position paper, listopad 2011. Weekly Epidemiological Record. 2011;86:521-540
3. Halperin SA i wsp. The changing and dynamic epidemiology of meningococcal disease. Vaccine. 2011;doi:10.1016/j.vaccine.2011.12.032
4. Światowa Organizacja Zdrowia. Meningococcal meningitis factsheet. 2011. Dokument dostępny pod adresem: http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/en/ [Ostatni dostęp: kwiecień 2012 r.]
5. Muller ML. Pediatric bacterial meningitis. 2011. Dokument dostępny pod adresem: http://emedicine.medscape.com/article/961497-overview [Ostatni dostęp: kwiecień 2012 r.]
6. Kriz P i wsp. Changing epidemiology of meningococcal disease in Europe from the mid-20th to the early 21st Century. Vaccines. 2011;10:1477-1486
7. Harrison LH i wsp. Global epidemiology of meningococcal disease. Vaccine. 2009;27S:B51-B63
8. Światowa Organizacja Zdrowia. Meningococcal vaccines: Polysaccharide and polysaccharide conjugate vaccines. Weekly Epidemiological Record. 2002;77:331-396

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy